Norsk

Oktober 2021 Egypt Journey

The Blue STAR Cosmic light. 

Kjære deg som drømmer om en spirituell reise i vårt hjem, Egypt.

Du kan delta med din gledesfylte glød og bli med på denne oppdagelsesferden ad den Blue STAR journey, satt opp og ledet av Gull Aanes, Isis Healing.

Og organisert som alltid av profsjonelle og gode mennesket Ihab Rashad.

Han vil sørge for at alt er i trygghet og i godhet på alt vi gjør og omgir oss med. I tillegg får vi med oss på hele reisen, en guide/egyptolog.

Vi skal ha flere dagers seiling på den blå Nilen. Meditere på dekk omkranset av fuglenes sang og vannbøffelens grynting. Og alt det vakre og fredfylte landskapet langsmed Nilen er en fryd for øyet og sjela.

Vi skal stoppe opp og besøke flere Templer langsmed Nilen både for meditasjon og læring og opplevelse.

Og vi har et selvklart besøk til Phiale, Isis Temple når vi er i Aswan. Og videre drar vi gjennom en spennende ørken med luftspeilinger, til Vakresta Abu Simbel og overnatter der. Det er så mye spennende for deg å erfare og delta på denne reisen, du vil bli forbauset over alt av følelser og forståelse når flere deler av din sjels bevissthet kommer opp til bedre forståelse på din vei av dypere søken. 

Egypt innehar så ufattelig mengder av dybde som du blir mer og mer bevisst etter som du åpner opp for å ta imot og huske din gamle viten.

 Videre informasjon vil komme snart, i mellomtiden vil jeg be deg om å ikke nøle med å kontakte meg for mere informasjon.

English

October 2021  Egypt Journey

The Blue STAR Cosmic Light.

Dear ones who dream of a spiritual journey in our home, Egypt.                  You can join in with your joyous glow to discovery along Egypt  with The Blue STAR Cosmic light, set up and led by Gull Aanes, Isis Healing.

And as always organized by the talented and good man Ihab Rashad. He wants to make sure that everything we do is safe and kind in everything we do and surround ourselves with.

In addition, we take with us the whole journey, a guide and Egyptologist.


We will have several days of sailing on the Blue Nile. Meditate on the deck surrounded by the birds song and the water buffalo grunt. And all the beautiful and peaceful scenery along the Nile is a delight to the eye and soul.

We will stop and visit several Temples along the Nile and ofcourse a visit to Phiale, Isis Temple when we are in Aswan.

From there we drive to a desert and see airmirrors, to the most beautiful Abu Simbel, where we stay overnight. 

It is so much exciting for you to experience and participate in this journey, you will be amazed at everything by the emotion and understanding as several parts of your soul's consciousness come up to better understanding on your path of deeper quest. Egypt holds such incredible amounts of depth that you become more and more conscious as you open up to receive and remember your ancient knowledge.

Further information will come soon, in the meantime I would ask you not to hesitate to contact me for more information.

Isis and Osiris

 

You hold the Key to my Heart. The Blessing and Link to our World's Colliding. The Essence of all that we Are and all we are BeComing. There is nothing more Pure than the Fire that's Burning in our Heart's. As long as the Stars are Shining, the Flame will remain Strong. Nothing in this World can ever put an End to our Eternal Love. The Story of Us as old as Time. The Flames burn bright and Illuninates our World. An Eternal Flame that can not be extinguished. You and I are the Ones that Hold the Secret Key to Infinity and Beyond...